בים של פטריוטיות גוססת

פקודות שטות תחת דגל שחור

גאוה כחולה לבנה לא מתנוססת

רק מבין הצללים

כתם כתום של אור.

 

מדים ספוגי הערצה תמימה

משפילים מבטם בלי מילה

מתהלכים עטופי אימה וכלימה

בין גלים ודגלים

מחכים לגאולה.