סגול מצומצם

מעדיף להישאר בעילום אישיות.

קורע על מנת לתפור

מי ישלו ומי יתיסר - לזכרה של מירי יוסף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה