אני עומד שם ומביט

מריץ עוד פעם את אותו התקליט

שוקע לתוך צלילו

מקשיב לקולותיו

ואז בעיצומו של השיר

שאת נפשי מכשיר

לעבודת האלוקים הגדול שבאלים

אני מתרחק מהצלילים

ומתפלל לאלוקי

בדרכי שלי