אתונו של בלעם

ותפתח האתון את פיה ותאמר:

קראתי בשם אהבה

נשיקות של שמיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה