כוכב נופל

"פרחים עושים לי לפעמים לבכות מיפי" (נתן יונתן).

אוסף.

לא כל זהב נוצץ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה