ההר הטוב הזה

פרח פתאום

דינים מתקו

ואבן שתתה

לחיים

ילדה וגדי עיזים פרצו בצחוק

עלצו חורבות ירושלים

שתילי זיתים מתחו צוואר לראות,

ציפור סתוית, סליחות, נישקה ראשי זהב וטסה,

צוחקת מזרח מזרח.