"והגיתי בכל פעלך ובעלילותיך אשיחה"

(תהילים ע"ז, יג)

 

בכל פעלך לא אוכל להגות

מרוב שפע וגודש עלילות

הרי נתת לנו עולם מלא

שכל פסיק וסימן בו הם טבע ופלא

ים רגוע או גועש בתכלת נהדר

רקיע לבהות בו בחן שלא נגמר

קרקע מוצקה המוציאה צמחים

ארץ מדהימה מקושטת עצים ופרחים

נקיקים או נחל מבעבע

וגם הר לטפס בו או סלע

עצים עושים פרי ועצי סרק

רוחות השמים, רעם וברק

בעלי חיים מופלאים באוויר, באדמה ובמים

ומאורות הניצבים איתן בשמים

ובראש מפעלך בחרת באדם

כדי לתכן במלכותך את העולם

ולבריאה זו הקדמת את התורה

ונבקש רק ללכת באורה

כדי לזכות ולנשום בכל רגע ורגע

את הטוהר הזה,את האושר הנוגע...

כדי לזכות להלל את פעלך

ולהודות על שפע עלילותיך.