אקחך אל חדרי נשמתי ובכנפיי אותך אביא, מתמונת דיוקני אצא כמו תחיית נביא כי אותך אני רוצה על כרכרת דלעת נטוס מעל רכסים ועגורי נדוד נאים לנו כעדים וטייסים השמש לנו תזרח בנתיבה והיא כאש האהבה המלהטת ללהט בנו להט אהבה את חותמה בנו חורטת