ניצוץ בודד מרקיע אצבע אל מורה כקול ברק שהבקיע ובקשר תפילין עטורה בצור סלע ראשיתה במילה אחת נוצרה על עם רב שכינתה בפי נביא בעל הדרה ערכה לא יאמד בפז לא עבור כסף טהור חינה לא במהרה גז הגם כי נעלם האור רוחה תכבוש דלים תרומם חי ואדם בני עדת גולים שקולם לא נדם מארבע קצוות הרוח בכור אדום וישמעאל יישמע אותו קול בטוח בתפילה יקרא לאל בלב ניצן תיטע לעת יגיע היום ישוב אל ארצו לבנותה כי הוגשם חלום בבוא היום הגדול הנורא יעל אל הר מוריה יקרב אל הקטורה וישיב שבועת הוויה לאב שאת זו ברא