אדמת מדבר חריבה -מלהט השמש סדוקה דומה כי קללת האל עלייך-נסוכה וכה עמוקה פנייך מתבקעות כשפה עששה צקון ליבך נגלה לעין כל תעלי אך קוץ וחרול ציפורי נוד יעברו במשק כנפיים לא יעצרו, לא יעיפו מבט מפני שכאן אין ירק וגבי מים. את תפארת העבר תכסי בדוק מחוספס ואת הסוד יסגירו בכעין רמז דק שברים מתגוללים של חרס ופסיפס לו יחפור כאן האוחז באת יחשוף הוא את הפיתרון לחידה להיכן גזה תפארת העבר ונותר אך ישימון המדבר 19-12-00