לא יכולתי לישון מבלי לומר את אלו המילים לא יכולתי לעצום עין מבלי לראות את אלו כבשים קופצות בטירוף האחת עם השנייה אוחזות אחת בזנב חברתה פועות למורת רוחו של רוען כי חושבות הן לבטח הצדק עימן. לא עוד כבשה שמנה לא עוד חירות כי מחר על שיפוד תיצלי ומראשי תצאי במהירות.