כולנו בני - אדם; איננו אלים! לא ניאות, לשאת גלימת קדושים ננהג בפשטות; מריח שדה נתענג. נעמול; נחרוש ונתברך. נקרא בוז! לחיי מותַר. על ערוגות הוללות, נביש בושת! איננו קדושים! משגיאות, אין אנו חסונים. לתאֳווי קדושה, ערווה ועובש!