כחוט - שני - נחרת בליבי: שהשלום והרוגע - עדיפים על מרחץ - דמים! שבני - האדם, פוקחים את העין בנושאם מבטם אל תכול - השמיים; שואלים בתחנון, שישלחו את הברכה וששלום ישרור! במקום המלחמה; שייפסקו הקרבות! העקובים מדם; שקני - התותחים, יפסיקו מרעום! שהשלום האמיתי - יעטה את פני - האדמה ושלעד! ולתמיד! ייחרשו קולות המלחמה! כחוט - שני - נחרת בליבי: כי לשלום נולדנו וכך יהיה תמיד!