לו רק היית שולח בי את האוּר וממיתני (שוחט מקבל זורק מקטיר) כי אז יכולתי להיות אברים אברים מעלי עשן מונחים על מזבח א-להים. "שלח אורך ואמִתך המה ינחוני... אל מזבח א-להים" (תהלים מג, ג'-ד'). אור לד' תמוז ה'תשס"ד