לא מהמשכילים הישועה תגיע!
לא בדוקטורים ופרופסורים הַפִתְרוֹנִין.
על בעלי-שררה אַל תִסְמוֹכוּ;
הכוח לשינוי רק בְהֳמוֹנִין.

לא בעלי ווֹלווֹ יביאו לנו לחם;
לא אקדמיה נשואת-אף תַחוּל מהפכה.
יקום עם העַמֵלִים על הצוֹרֵרַיִים,
בֶהַפְלִיאוֹ בם מכה!