על התקיפות האחרונות של חיה"א הישראלי בעזה, ב - 20.10.2003 הם שבו לתקוף! ממעל, טונות של נפץ הפילו. רחובות ובתים, העלו באש. מקבלי ההחלטות, צרי מוח, מלהבין, כי פעולות כאלה, ישיבו רועץ. את הבומרנג, משנתו אל תעירו! אל תתנו, לכוחות הרשע, כאן באיזור, להרים ראשם. חיזרו לבסיסים! ההפצצות, אינן פתרון קסם! רק בדרכי ההידברות, ישקוט העולם!