מבינות – ההרים ויערות – עבותיים, קולות עולים בחצוצרה! הפאשיזם, לא יעבור! לא יקנה, אכסניה לו! העם לא ייתן, לדבר שחור, להרים – ראשו! השמש תעל! קרנה יפץ על פנינו! השמיים, תכלת – יעטו. בני כל – העמים, יאחזו אחד – זרועו של משנהו, באומרם: פאשיזם, לא יעבור! הכל יתכנסו עוד, לכירה החגיגית והצוהלת; כוסית ירימו, למען העתיד המשותף! השלום עוד יבוא, וישרור בינינו, ולפאשיזם, לא ייתן דרוך!