טל

חתרתי עם מסרגה ביד

חורף

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה