אני רוצה לראות אותך לפגוש אותך אמרת שזה לא יהיה טוב פעם אמרתי שאני אוהב אותך עכשיו אפילו טלפון נראה לך מידי קרוב ונשאר לי רק לחשוב אותך ולכתוב או לעזוב.