לְמֵרָבִי היום בעיה מציקה, בעיה חמורה, בעיה מעיקה - למה תתחפש היא לכבוד חנוכה? אולי למנורה ושמונת קניה? אולי לחנה ושבעת בניה? ואולי ללביבה ושיפעת שמניה? ואולי לסביבון (נס גדול היה פה) שנפל על פניו ושבר את אפו, ונותר בפינה ערירי, בגפו. בעיה חמורה, בעיה מעיקה יושבת, חושבת מרב המתוקה: למה תתחפש היא לכבוד חנוכה? ---- את קצת מבולבלת מֵרַב, מֵרָבושֶׁתֱ! בחג חנוכה לא הולכים בתחפושת! בין אורים ופורים עשית פה חרוסת... אז מֵרָבִי עונָה: "זה אתה מבולבל! חרוסת שייכת לפסח בכלל!" (מתוך הספר: "לפעמים חגים, לפעמים מועדים" מאת אורי עמירם, הוצאת הגורן)