אבנים לועגות בחלום הכשילוני

ביצים רקובות הושלכו לעברי

גפנים נבולות לעת ערב כילוני

דבורים זועפות מצצו את בשרי

 

פתאום קרסו לי הגיונות צרופים

פתאום כיסו לי וילונות שקופים

פתאום הרסו לי זיכרונות יפים

 

חיטים זהובות בהקיץ לא ליטפוני

יונים לבנות לא הביאו בשורה

כינים רוחשות כל היום אפפוני.

לבנים נבובות סביב שוקת שבורה.

 

מילים כואבות ופקודות מס שפתיים -

נמלים חרוצות - הזדרזו לקיימן.

סכינים ארוכות לא חדלו בינתיים -

ערים חרבות לבוסס בדמן

 

פתאום קרסו לי הגיונות צרופים

פתאום כיסו לי וילונות שקופים

פתאום הרסו לי זיכרונות יפים

 

פנים שוחקות במראה לא קידמוני

ציפורים מבשרות לא ענו בשירה

שיקמים ירוקות - האם תשקמוני ?

תאנים יבשות - התמתיקו גזרה ?