עוד מעט, עוד שבוע כמעט אני אהיה בת ארבעים ואחת מרגישה שונה ממה שחשבתי שארגיש מערבולת של עבר הווה ועתיד מכה בראשי כמו פטיש עטוף אותי אלוהיי באהבתך התכולה הקף אותי בטבעות אור אהבתך שלח אלי קרניים נצנוצים של שפע צווה לקרניך החמימות ללטף את כל יישותי הזרם את האור שלך בכל עורקי גופי ונשפי חוטי זהב נשפכים עלי שוזרים לשערותיי ברכת יום הולדת מאלוהיי וביום שני אחר השקיעה או אחר צאת הכוכבים אאסוף סביבי את אישי ובניי האהובים שייצרו סביבי מעגל של כפיים נשואות ויברכוני בברכה המשולשת לשנים הבאות ואולי אחר כך אבקש מעגל בנות עם "אשתך כגפן פוריה" של נעים הזמירות אולי אלבש לבן וארד לכותל המערבי ובדרך שהחיינו על איזה פרי חדש קייצי ואולי גם מילוי טופס של תקווה שדרכו יזרים אלִי את מימוש האהבה