השדות פרצו בשל האש להט;
כמרבדו של השחר, כלניות וצבעונים לבשו.
כְחול שמיים של פעמונית הפציע;
חלמוניות בצהובם חלמו.

ירק היגבים כַסָה של הצבעים חינגא;
הכל רענן ולוהט.
נוף פרחי השדה כצפריר בוקר משכר מרקיע.
ים פרחים, כשמש בהַפְצִיעָה יוקד.