על אנשים, שנוהגים לחשוב, כי הממשלה - היא המדינה, ושבאנשים כאלה נתקלתי באינטרנט הישראלי ממשלתי - מדינתי! לואי ה - 14 השמיע. כרעם לחושך ליל יום - הכיפורים, נפץ קולו. לנפוליון בונפרטה, החשיב את עצמו לרגע. על אפם וחמתם של עוררים, הפיק זממו. באופן אכזרי ביותר, רמס ברגליו דמוקרטיה. חושך מצרים, בן בדל שניה, ירד על מרחבו. לית דין ודיין, לאחד השואף לעמוד בראש אימפריה; מול עיניו, כל מוסר - שחורו!