השמש, לעולם תפתח עיניה! שלהבת קרנה תנשא, מעל ירק נירים. כאש - להבה, גבַה במרום, השחר יפציע; על הצמרות, ישירו זמירים.