אין דבר... כי אם הלב לא שבור, סימן שגם האהבה לא היתה שלמה.