אם אנו לא נלך בשביל הקטן והמתפתל ונדקר מקוצים של משעולי בראשית אם נפנה כולנו לדרך המלך הקורצת מי יסלול נתיב לבאים?