החיים זורמים לי בקצב מהיר לא עוצרים, גלים ששוצפים וכיוון שאיני אדם כה זהיר עמוסים הם לרוב ומאוד מעייפים לו רק היה אגם קטן של לא-זמן, מקום שאינו מקום בו אוכל להפיס רגלי הייתי הולך וטובל בו ברוגע אחר-כך חוזר אל זרם חיי.