ירד שירי לו במורד הרשימה גיליתי פשט חדש לניב "לרדת לטמיון" שבו חשפתי את הנשמה שלתוכו יצקתי כל אשר הרשה לי הדמיון