השיטה, הנה האַשָם! כידון קפיטליסטי, יַךְ מכה בקיום - כולנו. השליטים אטומי - לבב, מחריבים אחרינו עולם. מדוע ילדיהם, אין סובלים כילדי - עמך? מדוע הם, לא נלחמים על לחמם?! את השמש, מנהיגי - אבן, להסתירה מנסים - הם; אך על העם, עַמוֹד איתן, מול גרזן - הגזירות. נצא אל הקרב! עד תום, נעמוד על כנינו! לא ניתן, שיקחו לנו פרוטות!