צללים, אפילו החשוכים והאפלים ביותר, קיימים רק במקום שבו יש אור.