אפסע בשביל המעפיל אלי יהודה והגליל מיני ים ועדי דן בעודי צועד ורן פרחי נוי ואביב מראה כה חביב היי שלום עונה עת תום עננה אשום אוויר פסגה עד בשמיים אגע מיני שדה עד יער עת חלף הסער עת שמחה ותום הצער