שמש תשפוך גווניה

ומכחול הרוח יצייר דמותה

 

הנה

ההרים,העצים והנחלים

נעים כמנגינה

יוצרים קווי סילואט חדים

מול גווני פסטל רכים

 

הנה השב לביתו

מביט בכל זאת

עומד בודד על אם הדרך

וקורא בשם אהובתו

 

שמש תשפוך גווניה

מכחול הרוח יצייר דמותה

והוא יקרא בשמה.