כבר שבע, אתה תפתח את העיניים ותראה ענן יושב ומחכה לך, ולא יחסר לך דבר במיטתך. אבל תקום, כי קל לחיות פתאום, מלא עניין והפתעות היום, ודאי. הכאבים הבוקר הם הדרך של הגוף שלך להתרגש מולך, ושל הלב לברוא עוד מקומות שלא ביקרת מעולם. בשבע וחמש, זורם בך ולא תדע מאין ולאן, ומי עבר בסך ולא הותיר סימן, ופיך מחדש קשרים, שלא מדעתך אתה שמח. ענן עבר מהחלון כי לא השגחת בו דיו, נתת דעתך להרהורים קלושים של אור, ולהפיס את דעתך שלך, בשיר ובחידות, ובחלקת לשון, מצאת לנכון.