זהו העצב את לא יודעת אותו את עברת דירה למחוזות הנורמלים וטוב לך איתם אני מהזמן הישן המבולבל המשונה המתפתל זהו העצב את לא שומעת אותו כי אין לו קול לפחות לא ברבדים בהם את מקשיבה את אוזני שלי הוא מחריש אני הוא העצב את לא יודעת אותי נדחקתי אצלך לקרן זווית ניסיתי גם אני להדחיק אבל אין לי לאן מלבד אל עצמי אני הולך לשם עכשיו