כוש כוש שלנו היה כלב שחור שער ומכוער, ביום בו בנינו לבית הביאו, בכיתי בכי מר. "רק לשישי שבת", אמר הבן "וזה נגמר," אך אני לא הפסקתי לבכות. ידעתי, אני זו שאטפל בו שנים רבות. כוש שלנו היה כלב שחור שער ומכוער, בלילה בו בנינו בחצר קברו, בכיתי בכי מר.