כשאצנח לרגלייך קלה כמו ניחוח היהיה לך אומץ לקטוף ולברוח? היאמרו לי עינייך "אינני יכול" כשאפזר את עצמי בם כמו חול? ואם הירח יצחק מעלינו, לא יחוס על בדידות שנברה בליבינו, אני אזכור שאסור לאלתר האם אז תאהבני יותר?