נשברו הבטחות עוגייה שנטבלה בקולך שפתיתיה שוקעים במוחי. "לא אתן לך דבר ממה שתרצה גם אל תבקש, אם לא תיתן מעצמך דבר בתמורה" אתן לך מה שתרצה גם אם לא תיתן דבר.