האוויר העומד מפזם לקצב נהימות המנוע. טיפת הזיעה מטפסת במורד הגב מגבוה. לפתע, אובד לו החשק הסטטי, הרצון התמידי למנוחה, כאשר חושף שדה הראייה נחש מתכתי ושתיקה.