שלמה ליבר

!יש שנולדו לחלום

לאחי הנשואים

כמגדל מול מגדל

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה