שלמה ליבר

!יש שנולדו לחלום

לאחי הנשואים

ליעקב, שחי לבד ומת לבד.

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה