אנה ליפשיץ

כשאיבדתי אותך לראשונה

וידוי חמישה-עשר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה