יניקה-דחיסה עבודה-פליטה, זהו סודו של המנוע: היד עף גז חיש יצר המהירות חוסך הזהירות הפועם פועם ברכב הפוגע חיים קוטע יונק דלקו במדד משולב אדום סמוק של דם ודלק. דוחס דורס שנים שלמות שפסקו פתע במספר שניות. סדר העבודה ההגיוני,המופלא של החיים תם,נקטע נשלם. פולט למוות פולט מהחיים נשמות עולות ממזבח המולך של תאונות הדרכים יניקה-דחיסה עבודה-פליטה