ע"ע \ עפ"י סיפור על הבעש"ט שתיים בצהרים. עם מקל ומים. צחיחות בראשי. נמס עם השמש הקופחת. על ראשי.על ראשיכם. בינות האבנים מוצא מקלט. מנוס ממבטים צולבים. האש מתקרבת לאיטה. לו רק הייתי במחוזות דמיוני. מתחת למפל היאוש גובר. הצינה מעכלת. כל הנכנס תחת כנפיה. מקלף בצל. מזין עצמותי. והשורש, השורש הוא אבן. היאך אפשיטהו? . הגרעין רקוב. במחוזו כבר חזוי. היאך אפשיטהו? ובמציאות- הכוס איננה שבורה.