יום קפץ לו הרצון העז לקדש תקפי שלישי , רביעי לא עומד בקצב מצפה לבואה איבדתי יום . עכשיו מה? תחזור - לקרקע, לאדמה.