נדבך חשוב כאילו נשכח.

הוא ידע שהוא עומד על קרן הצבי- מודע לכל מעידה העלולה לשבור.

הסיכון רק הלך והתגבר עם חלוף הזמן-

כשמש הקופחת ומאיצה את דמו,

מעבד עיוורונו,

נטמע בקליפות,

יוצר המסך ממנו יתקשה לשוב,

לחזות בעין פקוחה על יפי סביבתו.

 

 "אמרו לו שהוא נכנס פה לצרה"- הוא רק לא הבחין ש"אין יציאה".

 

הדרך הקצרה בה בחר- האריכה פלאים.

נגרר הוא אחר אמרו, כמעט ושכנע, אך זכור נזכר גם עברו.

"על אותו צעד אין חוזרים פעמיים" למד הוא על בשרו,

 

וכך סביבותיו איבדו אמונתם בו.