דוד אחד

כל עוד הנר דולק - אפשר לתקן.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה