העצבות הזו פתאום- שורפת לי את התאים אחד אחד אני אוכלת את הדמעות ואתה מזמן לא פה. ואין לי עוד מילים רק שתבוא. ואחבק חזק חזק בעצבות אמיתית ואתה מזמן לא פה. לא תשמע קולי הלילה לא אשים ראשי על כתפך לא תייבש דמעותיי בוכה אני בחשאי. העצבות הזו פתאום בכי של ממטרה. ואתה מזמן לא פה. לא שלי הלילה. 26/5/03 1:30