בס"ד ילדים לא מתים הם ממשיכים לחיות בתוך הצחוק שמתגלגל שמתגלגל בין העצים ילדים לא מתים הם ממשיכים להאיר בתוך קרן שמש שרוקדת שרוקדת על חלוקי האבנים ילדים לא מתים הם ממשיכים לפרוח ולצמוח מתוך האדמה לשאוף לעננים ואף ילד לא יבוא לא יבוא לעולמים ויקטוף כי הם קטופים... כי הם קטופים.