אתה מתיישב על דף גמרא פותח את הרי"ף והר"ן וכל מפרשי הגמרא

אבל אז עולות המחשבות וקוטעות את רצף הקושיות

 מתגלה לך למרבה חרדתך שהריף שהינך חושב עליו נמצא באילת עיר

החטאים מרובת הזימה 

 סרט נפלא,משהו בן דורסאי(RUN) והרן הוא בכלל שורה מפרסט גאמפ

 

 אתה נמצא בבית הכנסת המקום שבו נשארה השראת שכינה מועטה

אך בינינו לא תעדיף לראות סדרה נושנה נניח.."חוק וסדר"-עונה שניה

 לדמיין את דוד המלך נעים זמירות ישראל מקרקר בעוז לפני המקום

 או שמא דווקא את דייויד ברוזה בקול גדול מקפץ לפני ההמון    

 

האם הדרך שמצפה לנו כאן היא דרך לרשות הרבים כדברי הגמרא

או שמא דרך היסורים נוסח מל גיבסון בתפקיד ישוע הנפלא

האם במאה ה21 האמת היא עניין יחסי וניתן לסתירה

או שמא גלויה וברורה היא כמעט כמו נס ההשגחה בימי המקרא

 

האם מה שהינך חושב למצווה כה גדולה

יש בה משהו שהינו עבירה לא קטנה

האם אפשר לאכול את כל העוגה ולהשאירה שלמה

או שמא ע"י כך פוגע אתה בציפור נפשך?

 

כשאלת ירבעם החוטא ומחטיא

כן שאלתם היא של רבים וטובים

מי בראש?