"אכן אתה אל מסתתר" אכן אתה אל מסתתר בסדינים הצחים של בית החולים במוטות האינפוזיה בפניהם המעוותות, בפיותיהם הפעורים של אלה שאיבדו כל צלם אנוש אבל צלם אלקים (מה לעשות) עוד קיים בתוכם. אכן אתה אל מסתתר ולפעמים קשה מאד למצוא הניאונים החזקים של בית החולים מעמעמים את אורך הצווחות מחלישות את קולך הקורא אנחנו יודעים שאתה שם אבל קשה למצוא אותך בתוך כל הבלאגן תן אות, תן סימן התגלה אלינו רגע בבירור גע בפניהם המיוסרות של החולים, גע בפנינו לטף, חבק חזק, לחש באזנינו מילים דברים טובים, דברים ניחומים לרפא את נפשנו הבוכה - - שלח קצת טוב, ברכנו באור פניך אנחנו באמת רוצים למצוא אותך בכל